Separatory tłuszczu

Restauracja

Separatory tłuszczu dla domu i malej gastronomii

 

Do zastosowania: w domach, małych gastronomiach, pubach, przetwórniach, masarniach itp.

 

Tłusta woda spływająca ze: Separator tłuszczu 2

 • Zmywarek i pralek
 • Pryszniców, wanien i zlewów

przepływa przez separator.

Ze względu na różnice w wadze, tłuszcz jest automatycznie odseparowany od wody. Na powierzchni formuje się skorupa tłuszczu. Odpływ zaczyna się tuz nad dnem separatora przez co żaden tłuszcz nie przepływa dalej.
Oczyszczona wodę odprowadzamy do kanalizacji. Dodatkowo można dodawać enzymy lub bakterie, aby zmniejszyć częstotliwość oczyszczalnia separatora.
Regularnie, 1 x w miesiącu należy sprawdzać separator i w razie potrzeby usunąć uformowaną skorupę tłuszczu.

 

Poprzez stosowanie separatorów tłuszczu dbamy o jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji i zapobiegamy gromadzeniu się złogów tłuszczowych w rurach

 

Instalacja separatora podziemnego

 • Zbiornik powinien znaleźć się pod ziemią, umiejscowiony najlepiej jak najgłębiej i najbliżej źródła zanieczyszczenia.
 • Należy wykopać otwór w ziemi na tyle duży, aby zbiornik swobodnie stanął na dnie.
 • Dno pokryć 20 cm warstwą piasku stabilizującego i ułożyć separator w wykopie.
 • Podłączyć rury wpustową i wypustową, wypełnić zbiornik wodą i jednocześnie dosypywać kolejną warstwę piasku, ok. 25 cm.

 

Jeśli głębokość separatora pomiędzy dolną warstwą a powierzchnią jest większa niż 5 cm lub jeśli separator znajduje się na miejscu, gdzie odbywa się ruch samochodowy, należy ułożyć betonową płytę z pierścieniem odciążającym i zakryć separator pokrywą.

 

 • W przypadku zabudowy separatorów w ziemi należy przed wybraniem wykopu sprawdzić, czy w planowanym miejscu nie leżą przewody zasilające lub kable.
 • Należy mieć na uwadze zapewnienie dostępu do urządzenia w celu konserwacji, kontroli i opróżniania.
 • Miejsce zabudowy powinno w miarę możliwości leżeć poza terenem, po którym poruszają się samochody, tak by możliwe
diam800-diam600_011

Szczególnie zalecamy korzystanie z separatorów tłuszczy, gdy posiadacie Państwo oczyszczalnię

 

Przewody doprowadzające do separatorów muszą posiadać spadek przynajmniej 2% (1:50), aby zapobiec powstawaniu osadów tłuszczu.
Jeśli nie jest to możliwe z przyczyn budowlanych lub funkcyjnych i/lub konieczne są dłuższe przewody, wówczas należy przedsięwziąć
odpowiednie środki mające na celu zapobieganie osadzaniu się osadów. Przepisy urzędowe mogą ograniczyć temperaturę ścieków w miejscu przyłączenia do kanalizacji publicznej.
Miejsca odpływu, np. wpusty podłogowe należy zaopatrzyć w syfony i w razie potrzeby w kosze, aby umożliwić wyciąganie ich w celu oczyszczenia.

 

 

Typ

V

ØxH

l/s

Ø

Kg

właz

FAT 200

200

620×1120

2l/s

110

15

510

FAT 350

350

900×880

4l/s

110

20

510

FAT 500

500

900×1120

5l/s

110

25

510

 

Szpitale

Separatory tłuszczu profesjonalne dla gastronomii/hotelarstwa/szpitali/itp. Certyfikat

 

profesjonalne

Dobór Separatora

Dobór wielkości urządzenia powinien bazować na jakości i ilości doprowadzanych ścieków, biorąc pod uwagę:

 • maksymalny przepływ ścieków
 • temperaturę ścieków
 • gęstość tłuszczów i olejów podlegających separacji
 • wpływ używanych środków wspomagających zmywanie

Szczegółowy opis doboru separatorów tłuszczu przedstawia norma PN-EN 858:2005.

Poniższa tabela przedstawia dobór separatora wg il posiłków

Kantyny

Kantyny

Restauracje

Restauracje

Hotele

Szpitale

Dostarczanie

Czas pracy

6h

12h

8h

16h

18h

12h

24h

Separator (typ)

Ilość posiłków/dzień

FAT P 1

1 – 184

1 -367

1 – 58

1 – 86

1 – 115

1 – 141

1 – 250

FAT P 2

185 -313

368 – 626

59 – 98

87 – 147

116 -197

142 – 241

251 – 427

FAT P 4

314 – 486

627 -972

99 – 152

148 -229

198 -305

242 – 374

428 – 663

FAT P 6

487 – 929

973 – 1858

153 – 291

230 -437

306 -583

375 – 714

664 -1267

FAT P 8

930 -1242

1859 -2484

292 – 390

438 – 584

584 – 779

715 -955

1268 -1694

FAT P 10

1243 -1406

2485 -2812

391 – 441

585 – 662

780 – 882

956 -1082

1695 – 1917

FAT P 12

1407 – 1696

2813 -3391

442 -532

663 -798

883 -1064

1083 – 1304

1918 -2312

FAT P 20

1697 – 2830

3392 – 5659

889 – 1332

799 -1332

1065 -1775

1305 – 2177

2313 – 3859

FAT P 30

2831 – 4244

5659 – 8489

889 – 1332

1333 -1997

1776 -2663

2178 – 3265

3860 – 5788

FAT P 40

4245 – 5659

8489 – 11318

1333 -1775

1998 – 2663

2664 -3551

3266 – 4353

5789 – 7717

 

Modele/typy separatorów:

 

 

Model

Zdjęcie

Przepływ

Wymiary

Wejście/wyjście

Waga

FAT P 1

p1

0-0,8L/S

L – 850

W – 600

H – 1350

110 MM

45 KG

FAT P 2

p2

0,85-1,4L/S

L – 1350

W – 950

H – 1000

110 MM

55 KG

FAT P 4

p4

1,5-2,2L/S

L – 1650

W – 1100

H – 1300

110 MM

90 KG

FAT P 6

p6

2,3-4,1L/S

L – 2400

W – 1400

H – 1430

160 MM

130 KG

FAT P 8

p8

4,2-5,6L/S

L – 2800

W – 1400

H – 1430

160 MM

300 KG

FAT P 10

p10

5,7-6,4/L

L – 3242

W – 1510

H – 1150

160 MM

290 KG

FAT P 12

p12

6,5-7,5L/S

L – 3742

W – 1510

H – 1150

200 MM

320 KG

FAT P 20

p20

7,6-12,65L/S

L – 3650

W – 1600

H – 1800

200 MM

500 KG

FAT P 30

p30

L – 4400

W – 2160

H – 1800

200 MM

600 KG

FAT P 40

p40

L – 4400

W – 2400

H – 1800

315 MM

650 KG

 

Montaż separatora podziemnego

 1. Montaż separatoraPo wykopaniu odp. dołu ułożyć separator na ubitej warstwie piasku z cementem o grubości co najmniej 10 cm , lub na płycie betonu , aby uzyskać idealny poziom .
 2. Wypełnić urządzenie wodą : napełnianie odbywa się równocześnie z obsypywaniem wokół zbiornika kolejnych warstw piasku z cementem tj. ok 30 cm , aż do poziomu rury.
 3. Następnie podłącza się urządzenie do sieci za pomocą odpowiedniej średnicy rury. Opcjonalnie można zakupić i zamontować centralkę alarmową.

W przypadku montażu w miejscach ruchu samochodowego , niezbędne jest ułożenie betonowej płyty odciążającej z pierścieniem, która spoczywa na górnej części obsypanego do kołnierza urządzenia . Pokrywa zamykająca powinna leżeć na pierścieniu odciążającym.

 

Czyszczenie I konserwacja separatorów tłuszczu
Wg normy EN 1825:
Zwraca się uwagę na konieczność zachowania zgodności z przepisami krajowymi i lokalnymi w zakresie usuwania odpadów tłuszczowych. Częstotliwość inspekcji i czyszczenia separatora odbywa się co ok. 2 tygodnie. Przy czyszczeniu całkowitym z osadu należy spuścić wodę z separatora, aby go wyczyścić a następnie napełnić ponownie czystą wodą.
Zaleca się prowadzenie dziennika kontroli i czyszczenia separatora.