Oczyszczalnie

Oczyszczalnia biologiczna-pralka ścieków

CE EN 12566-3

logo CE norma nr 3

Pralka Water:

 • ciągły przepływ wody jak w pralce, jedyna taka technologia!!!
 • 100% brak przykrych zapachów
 • brak osadnika gnilnego oraz biogazów
 • mechaniczne rozdrabnianie nieczystości w przeciągu 1 godziny
 • recyrkulacja osadu w zbiorniku
 • lej Imhoffa do sedymentacji osadu
 • cicha, nieuciążliwa praca
 • bardzo mocny, kompaktowy pionowy zbiornik
 • zabezpieczenie przed dziećmi – zamki Euro
 • pralka ATC-P oczyszcza ścieki w 96% BZT5 w przeciągu tylko 5 godzin
 • występują modele ATC-P 6,8,10 i 12 RLM (ilość osób)
 • 10 lat gwarancji.

 

Pralka Water eksploatacja:

 • bezawaryjność – brak części ruchomych w zbiorniku
 • niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania oczyszczalni
 • roczne koszty eksploatacji to tylko 250zł
 • brak konieczności używania biopreparatów
 • eliminuje wszystkie nieczystości biologiczne
 • wywóz ścieków i beczkowóz w ogóle nie potrzebny! osad używamy do kompostowania w ogrodzie
 • urządzenie proste i praktycznie bezobsługowe!
 • już wkrótce wirówka do osadu.

 

Przekroj oczyszczalnia ATC studnia betonowa.dwg Oczyszczalnia ATC-P przepompownia.dwg Oczyszczalnia ATC-P do studni.dwg Oczyszczalnia ATC-P do rowu1.dwg Oczyszczalnia ATC-P moduly Grafa 1.dwg

 

ATC- P

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INFORMACJE PODSTAWOWEMateriał: polipropylen

Norma: EN 12566 3:2005+A1:2009

System czyszczenia: biologiczno-mechaniczny, Znak CE

Skuteczność czyszczenia: BZT5: 95,8%, ChZT: 91,7%

Zawiesina: 95,5%, NH4-N: 98,1%

pralka-2
Tabela  1 Wydajność oczyszczalni
Model

RLM (liczba mieszkańców)

Przepustowość
urządzenia

Przepustowość urządzenia

Średnie dzienne obciążenie

[RLM]

[m³/dobę] [m³/godzinę]

[m³/godzinę]

[kgBZT₅/dzień]

ATC-P6 6 0,9 0,09 0,36
ATC-P8 8 1,2 0,12 0,48
ATC-P10 10 1,5 0,15 0,60
ATC-P12 12 1,8 0,18 0,72
Tabela  2 Wymiary urządzeń
Model Średnica urządzenia Średnica pokrywy Średnica wlotu Średnica wylotu Wysokość wlotu Wysokość wylotu Wysokość urządzenia
Ø1 Ø3 Ø4 Ø5 H1 H2 H3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ATC-P6 1200 1300 110 110 1600 1550 2250
ATC-P8 1350 1450 110 110 1600 1550 2250
ATC-P10 1500 1600 110 110 1600 1550 2250
ATC-P12 1600 1700 110 110 1600 1550 2250
SCHEMAT URZĄDZENIA
1. Komora beztlenowa2. Komora tlenowa osadu czynnego3. Komora nitryfikacji

A- Mechaniczny rozdrabniacz ścieków

B- Podnośnik osadu

C- Dyfuzor

D- Wąż powietrza

E- Rozdzielacz powietrza

F- Dopływ

G- Odpływ

pralka-1

 

Pełna specyfikacja ATC-P w PDF

 

Mała przydomowa oczyszczalnia ekologiczna Veco Clear Plus

Mała oczyszczalnia domowa

OCZYSZCZALNIA VECO CLEAR PLUS

 1. Przeznaczona jest dla domów jednorodzinnych, ( 4-9 mieszkańców )
 2. Oczyszczalnia wyprodukowana jest z wysokiej jakości polietylenu.
 3. Wewnętrzna konstrukcja osadnika gwarantuje odprowadzanie klarownych ścieków .
 4. Posiada łatwy system wyciągania filtra z lawy i jego wymiany.
 5. Ułożenie liniowe całego systemu oszczędza cas montażu i niweluje koszty wykopu do minimum
 6. Zastosowanie tuneli rozsączających zamiast rur drenarskich

2000 l + 2 tunele = do 4 os.
3000 l + 2 tunele = do 6 os.

W skład oczyszczalni wchodzą:

 • Osadnik z PE oraz zbiornikiem wewnętrznym na lawę
 • Lawa (20 kg)
 • Geowłóknina
 • Daszek pod wywiewkę
 • Rury gładkie PCV 1 m
 • Tunele rozsączające ( możliwość dokupienia większej ilości ) z płytą zamykające
 • Kolanko pod wywiewkę
 • Studzienka kontrolna z włazem

lnstrukcja montażu dla obu typów oczyszczalni
GRUNT PRZEPUSZCZALNY TYPU A/B ( piaski, żwiry )

 • Wykopać otwór dostosowany do wielkości zbiornika
 • Na dnie usypać piasek stabilizujący z cementem ( nr 1 ) 50 cm lub zalać 15cm betonem, szczególnie gdy pojawi się wysoka woda gruntowa
 • Włożyć zbiornik i wypoziomować. Króciec wlotowy osadnika musi znajdować się na odpowiedniej wysokości względem planowanego dopływu ścieków (spadek od kanalizacji domowej do wlotu osadnika powinien wynosić ok. 2 %),
 • Wpuścić wodę do zbiornika na ¼ głębokości, dosypać piasek stab. z cementem stopniowo ubijając obsypywać dookoła, do poziomu lustra wlanej wody ( nr 5 ).
 • Następnie wypełnić zbiorniki do połowy wodą i zagęszczając obsypać piaskiem stabilizującym do tego poziomu.
 • Gdy zbiornik jest obsypany do połowy swej objętości piaskiem stabilizującym, należy wypełnić go wodą do pełna i obsypywać dalej piaskiem stabilizującym do samego kołnierza zbiornika.
 • Przed przystąpieniem do całkowitego zasypania zbiornika należy przyłączyć kanały dopływu i odpływu ścieków do instalacji,
 • Po zasypaniu zbiornika piaskiem stab. do kołnierza, położyć pierścień z betonu na tym piasku,na pierścien połozyć dekiel. Nigdy bezpośrednio dekiel na zbiorniku. Piasek/pierścien odciąża ewentualny nacisk z góry (nr2 i nr3).
 • W przypadku, gdy musimy użyć niedługiej przedłużki pierścień spoczywa nadal na usypanym do kołnierza piasku z tym, że w głębi wykopu. Wmontowujemy przedłużkę i obsypujemy dookoła gruntem rodzimym. Jeżeli w miejscu montażu oczyszczalni nie ma ruchu samochodowego można nie stosować drugiego pierścienia z betonu, tylko położyć dekiel zamykający na górnej części przedłużki.
 • Zamknąć i zabezpieczyć śrubami pokrywę włazu zbiornika.
 • Pozostawić zbiornik wypełniony wodą. W żadnym wypadku nie należy wpuszczać surowych ścieków do osadnika bez uprzedniego wypełnienia go w całości wodą. Mogłoby to spowodować poważne zakłócenia w pracy osadnika i przedostanie się do układu rozsączajacego większych zanieczyszczeń.

UWAGA: Jeżeli oczyszczalnia musi być osadzona bardzo głęboko np. -2,5m, wtedy na ubitym po kołnierz piasku stabilizującym układamy płytę betonową, która odciąży odgórny nacisk gruntu na zbiornik!!!!!!!!!!!!
Wstawiamy przedłużkę i zasypujemy piaskiem.
Gwarancja: obejmuje tylko wady produkcyjne. Nie zastosowanie się do instrukcji montażu i stosowania mieszanki piasku stabilizującego z cementem dyskwalifikuje uznanie reklamacji. Dokumentem uzyskania gwarancji jest dowód zakupu/FV.

Oczyszczalnia powinna być dostosowana do il. mieszkańców

Posadowiona w idealnym poziomie

wody gruntowe 1,5 m pod drenażem

 

Preparaty wspomagające

 

BiosepticBIO-SEPTIC ( AKTYWATOR DO SZAMB ) 1 kg

 • kombinacja szczepu bakterii oraz płynnego udrażniacza w suchej postaci
 • odświeża i udrażnia szambo
 • usuwa złogi
 • podwyższa wydajność szamb

 

 

 

GadezymerGEDAZYME RAINWATER ( UZDATNIANIE WODY DESZCZOWEJ ) 1 kg

 • Dzięki swojej szczególnej formule pozwala wodzię deszczowej zachować jej jakość bez konieczności dalszego uzdatniania w kolenych procesach.
 • Zawiera niepatogenne mikroorganizmy i naturalne flokulanty.
 • Bezpieczne mikroorganizmy żywią się naturalnymi resztaki organicznymi unoszącymi się w wodzie zapobiegając w ten sposób rozwojowi szkodliwych bakterii i glonow w wodzie i osadzania się ich na ściankach zbiornika.

 

Działanie
Działa natychmiastowo,niechciane zapachy  szybko znikają, a dotychczas zabrudzona woda staje się klarowna